Organizator Festivala

BeGeVege Festival organizuje Udruženje za zaštitu i prava životinja Sloboda za životinje iz Beograda, Srbija.

Udruženje za zaštitu i prava životinja Sloboda za životinje je neprofitna nevladina organizacija koja ima za cilj :

  • da širi svest o pravoj prirodi životinja kao stvorenja koja osećaju bol, patnju, strah;
  • da informiše javnost o stanju u kome se životinje nalaze putem medija, konferencija za štampu, izdavanjem časopisa, internet sajta, tribina i predavanja, letaka i plakata, TV i radio emisija.
  • da svojim delovanjem podržava donošenje zakona koji garantuju životinjama pravo na život, potpunu slobodu, životni prostor i zaštitu od terora ljudi, zaštitu od iskorištavanja, mučenja i ubijanja.

To u krajnjem cilju znači zalaganje za ukidanje ili zabranu:

  • ubijanja životinja, klanica, eksperimenata na životinjama, lova i ribolova,
  • gajenja životinja za potrebe svih vrsta industrije,
  • iskorištavanje životinja kao kućnih ljubimaca,
  • iskorištavanje životinja za potrebe zabave i ostalih čovekovih sebičnih potreba.

Više o nama i našim aktivnostima možete naći na našoj web stranici www.sloboda-za-zivotinje.org ili na našoj veoma posećenoj fb stranici www.facebook.com/SlobodaZaZivotinje